Belastingaangifte

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Daarnaast geldt er in 2017 een heffingsvrije grens van 25.000 euro per persoon. Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming. Bij mij zijn de bedragen van mijn uitkering gouden handdruk door de Belastingdienst al ingevuld bij 'pensioenen en andere uitkeringen', maar ik moet zelf nog aangeven welk soort inkomsten het betreft. De Belastingdienst geeft aan dat de fout vermoedelijk dinsdag 10 maart wordt verholpen - men raadt aan tot die tijd nog even te wachten met het indienen van de aangifte.

De Belastingdienst noemt dit 'inkomsten uit aanmerkelijk belang'. De Belastingdienst helpt zzp'ers graag: met de nieuwe online aangiftehulp Inkomstenbelasting, speciaal voor ondernemers. Kortom, een inhoudelijke toets kan de Belastingdienst alleen achteraf verrichten, bij bijvoorbeeld een belastingcontrole. Voor hulp bij uw belastingaangifte in Katwijk, maakt u een afspraak door telefonisch contact met ons op te nemen: 071 40 12 916, door een e-mail te sturen of door het contactformulier op onze website in te vullen.

U kunt een poging wagen door de belastingtelefoon te bellen, 0800 0543 en dan kunt u in het keuzemenu de optie hulp bij invullen belastingaangifte kiezen. Als de aangifte te laat is ingediend, ontvang je eerst een herinnering, als je daar niet op reageert een aanmaning indien de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat is ingediend. Als de aftrekpost in jouw voorbeeld 10.000 euro is, en je kent de volledige aftrek aan jezelf toe, dan zet je in de verdeling in jouw aangifte aftrekpost eigenwoning 10.000 en in de aangifte van je man 0,00.

Als een van u werkt en de ander geen of nauwelijks inkomen heeft, zijn er verschillende zaken waar u bij de belastingaangifte op moet letten. De belastingdienst ziet alles als inkomsten en ja, ook spullen die je verkoopt via Mp. Veel ondernemers (en DGA's) vinden of hebben het gevoel dat ze teveel belasting betalen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een percentage belasting over (dat deel van) uw inkomen. Als u niet wilt wachten totdat de belastingaangifte in de loop van 2018 is ingediend, maar u eerder het geld wilt terugontvangen, dan kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost toepassen op uw belastingaangifte. Met slimme tools zoals de Aangiftechecklist ondernemers, en praktische informatie over veelvoorkomende fouten. De Belastingdienst berekent aan de hand van de gegevens in die aangifte vervolgens de uiteindelijke hoogte van de verschuldigde belasting. Tot 1 januari 2016 kon iemand die mantelzorger was voor een zieke ouder of als ouder mantelzorger was voor zijn zieke kind, voor de erfbelasting soms fiscaal partner zijn van de persoon die hij verzorgde.

Samen met u verzamelt de belastingconsulent alle benodigde papieren voor de aangifte. Sowieso een goed artikel voor beginnende ondernemers. Je kunt als belastingplichtige zelf bij de Belastingdienst uitstel aanvragen, tot uiterlijk 1 september 2017. Hebt u vragen over toeslagen, zoals zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget, ook dan kunt u geïnformeerd worden door de leden van de belastingservice. Verzorgt u als ZZP-er en ondernemer in het MKB liever zelf u administratie, maar lukt het u niet om de jaarlijkse belastingaangifte op te stellen.

De Belastingdienst stelt aan ondernemers de eis dat dit elektronisch gebeurt. Als extra hulpmiddel bij het invullen van de aangifte heeft de Belastingdienst een nieuw online platform: het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen. Dan moet u de winst uit uw onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden. Dit omdat het kan zijn dat u gebruik moet maken van verschillende BTW tarieven dan 19 of 6 procent en de sheet (schijnbaar) niet automatisch voor u invult dat dit 19% is voor uw onderneming. Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte of bij de administratie die daarmee samenhangt dan kunt u een beroep doen op de deskundigen van belastingaangifte Groningen.

Veel ondernemers vinden het lastig om zelf belastingaangifte te doen. Is er na de ondernemersaftrekken geen fiscale winst over, dan heb je geen recht op de MKB-winstvrijstelling. U kunt uw aangiften omzetbelasting, loonheffing, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting natuurlijk in eigen beheer houden. Dan werkt het anders met je belastingaangiften. Daarnaast geeft het ondernemerschap recht op de MKB-vrijstelling en in combinatie met het urencriterium (dat je minimaal 1225 uur in je onderneming steekt) recht op de ondernemersaftrek.

Kies onder 'Ik wil' voor 'aangifte inkomstenbelasting doen'. Wilt u niet wachten tot de belastingaangifte is opgesteld en dat u dan pas het geld terug ontvangt, dan kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen. Of je het nou leuk vindt of niet; voor 1 mei moet je de read more belastingaangifte weer hebben ingevuld. Bij ons ben je voor een paar honderd euro klaar met je complete administratie , het opstellen van de jaarrekening en alle belastingaangiften. Ik heb een vraag over kosten opvoeren voor IB 2017, dat is pas aan het einde van het jaar maar ik wil het graag voor het hele jaar goed gaan bijhouden.

Wat de belastingdienst nodig heeft, is informatie over grofweg drie dingen: je inkomsten, je kosten en je aftrekposten. Voor een ondernemer is het aangeven van die inkomsten op de aangifte voor de inkomstenbelasting wel wat complexer dan bij een particulier. Vermoedellijk zal dat belastingdienst je niet als btw ondernemer beschouwen, daarvoor zijn de inkomsten te klein. Een goede manier om de aangifte te controleren is om de nog niet verzonden belastingaangifte af te drukken naar PDF. Wij helpen je op de zitting met je IBaangifte en vragen eventueel (nieuwe) Toeslagen voor je aan.

Doordat jij straks alles weet over inkomstenbelasting, belastingregels en aftrekposten, kun je ook de mensen om je heen helpen met het invullen van hun aangifteformulieren. Voor persoonlijk belastingadvies en hulp bij uw belastingaangifte kunt u terecht bij Belastingadvies Direct. Op licentievergoedingen en inkomsten uit verhuur van roerende zaken wordt een bronbelasting van 25% ingehouden (mits deze aan het buitenland worden betaald). Alifa Welzijn Ouderen helpt u met uw belastingaangifte. Senioren die een klein inkomen hebben, die ook huur- of zorgtoeslag ontvangen, kunnen hier gratis gebruik van maken.

BTW) jouw aangifte inkomstenbelasting samenstellen. Geen aangiftebrief of C-biljet hebt ontvangen, maar wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 43 belasting moet betalen. Wij hebben uw DigiD niet nodig voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. De belastingen worden berekend op uw netto beroepsinkomen: dat zijn uw ontvangen beroepsinkomsten min uw beroepskosten (de aftrekbare uitgaven). Met de maatregelen hoopt de staatssecretaris jaarlijks bijna 700 miljoen aan extra belastinggeld binnen te halen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *